Hvorfor BG Automatgirservice?

Automatgirolje må skiftes akkurat som motorolje. Hvorfor? Fordi skitten og forurenset olje med lavere smøreevne ofte gir høyere drivstofforbruk, ujevn giring og økt risiko for girkassehavari. Den gamle metoden på «standard» automatoljeskift har vært å åpne bunnpluggen og tappe oljen som renner ut for å så fylle på ny. Denne metoden bytter kun deler av oljen. Det vil si at resten av den gamle oljen blir liggende igjen i systemet. Den gamle oljen inneholder slam og avleiringer som man da ikke blir kvitt, men i stedet kan løsne og blande seg med den nye oljen. Gjør den det vil avleiringene bli med rundt i systemet og kan tette trange oljekanaler og ventiler, som gir ujevn giring.

Hva gjør BG Automatgirservice?

Vi bruker en rensemaskin som utfører komplett rens av hele automatgirkassesystemet, samt bytte av all automatolje. Det tilføres først en rensevæske i den gamle oljen som løsner opp slam og avleiringer. Med motoren i gang sirkulerer rensestoffet gjennom hele girkassen og løser opp avleiringene på en trygg måte. Gammel olje suges så ut samtidig som ny olje pumpes inn. Til slutt fyller vi på automatoljetilsetning som forsterker ny olje og reduserer dannelsen av nye avleiringer som forlenger både oljens og girkassens levetid.

Resultatet etter BG Automatgirservice

Ved fullført BG Automatgirservice har vi byttet all olje. Girkassen er renset innvendig og avleiringer fjernet. Den nye oljen får fullverdig smøreevne på alle bevegelige deler. Levetiden til automatgirkassen forlenges, og bilen får tilbake myk giring. Når bilen girer riktig bruker den mindre drivstoff og er morsommere og mer behagelig å kjøre!

Vi anbefaler BG Automatgirservice hver 60.000 km

Illustrasjon av brukt automatgirolje, olje etter standard oljeskift og etter BG Automatgirservice